Festivalski salon, Brisel 25 – 27. septembar 2019.

Učešće Jovanke Višekruna Janković i ArtLink-a, kao regionalnog Hub-a za Balkan na festivalskom salonu i na okruglom stolu Gradovi i festivali, u organizaciji Evropske asocijacije festivala.

Harm Kristijan Tolden, Jovanka Višekruna Janković, Balaš Hornjak, Ištvan Vardai,

Footer