Učešće na Kulturnom forumu u Sankt Peterburgu

Umetnička direktorka ArtLink-a i član Borda Evropske asocijacije festivala i predsednik Asocijacije umetničkih festivala Srbije (SEFA) kao deo delegacije Evropske asocijacije festivala na panelu o festivalima na Kulturnom forumu u Sankt Peterburgu 15. novembra 2019. godine.

Dmitry Grinchenko, Ruska koncertna agencija
Jovanka Višekruna Janković
Kathrin Deventer, Evropska asocijacija festivala

Footer