Latest Past Događaji

Festival Sarajevska zima 2020

Dom oružanih snaga Zelenih beretki 2, Sarajevo

Kamerata Janaček i Kamerata Balkanika na Sarajevskom Zimskom festivalu Koncert Kamerata Janaček i Kamerata Balkanike deo je projekta Višegrad - Balkan za mlade talente koji je podržan od Međunarodnog Višegradskog fonda. ArtLink festival iz Beograda i Hub za Zapadni Balkan, kao i festivali Sarajevska Zima, Berat iz Albanije i Kapoš fest iz Mađarske, u svojim […]

Kapoš fest 2019

Szivarvany Concert Hall Noszlopy Gaspar street 5-7, Kaposvar

Newsletter

©Artlink 2020. Sva prava zadržana