ArtLink kolekcija

Umetnička kolekcija ArtLink osnovana je 2018. godine sa idejom da okupi vizuelne umetnike, akademskih zvanja, koji imaju različit umetnički izraz – od klasičnog do savremenog – koristeći različite tehnike.

Koncept kolekcije jeste da u prvi plan stavi ličnost umetnika i njegovu unutrašnju snagu, viziju i poruku koju svojim delom prenosi.  Umetnička sloboda je bezuslovna i neophodna za razvoj talenta i umetničkih vrednosti i kao takva umetnost postaje pokretač slobodnog mišljenja i ideja koje pokreću društvo da se razvija.

Kolekcija prvo predstavlja radove umetnika koji su svoje stvaranje i umetnički izraz utkali u rad ArtLink asocijacije od osnivanja do danas i time značajno doprineli afirmaciji ArtLink ideja i projekata, kao i dali vizuelni pečat svim dosadašnjim aktivnostima.

Umetnici Jakša Vlahović i Marija Dokmanović svoju estetsku i likovnu ekspresiju ostvaruju kroz ilustraciju i karikaturu grafički bravurozno, duhovito i lucidno, precizno poput kakvog mernog instrumenata, reaguju na savremene društvene pojave i u odnosu na njih šalju vrlo jasne poruke.

Slikarke Tamara Kusovac i Ivana Martić su stvaraoci izrazitih kolorita, prepoznatljive likovnosti i profilisanog narativa. Dok Tamara Kusovac, dizajner i slikar, na eksplicitan i rečit pristup onome što kroz sliku prenosi nastoji da se vidljivo i dekorativno igra sa objektima-sadržajem slike, Ivana Martić svoju asocijativnu apstrakciju gradi na poterbi za postizanjem harmonije unutar slike koja se zasniva na kompoziciji i koloritu.

Umetnica mlađe generacije Jovana Milenković, sa diplomom Odseka za tekstil Akademije primenjeih umetnosti, svoj izraz proširila je na tapiseriju, slikanje, ilustraciju, a kroz ArtLink kolekciji predstavljene su njene skulpture.

 

 

Newsletter

©Artlink 2020. Sva prava zadržana