Skip to main content

ArtLink misija

ArtLink je udruženje umetnika osnovano 2004, sa idejom da okupi umetnike mlađe generacije različitog umetničkog izraza, ali i umetnike drugih generacija koje vezuje ideja o stvaranju novog, modernog kulturnog koncepta sa ciljem da prikažu najbolja i najvrednija ostvarenja sa ovih prostora kroz autentične umetničke forme i projekte.

Umetnici koji su se okupili u ArtLinku, kao i oni koji će se vremenom pridružiti zastupaju ideju o potrebi za multidisciplinarnim umetničkim projektima sa posebnim akcentom na promociji i podršci mladim umetnicima. Inspirisani aktivnostima najboljih svetkih umetničkih centara koji okupljaju umetnike na sličan način, njihov cilj je da uspostave veze sa umetnicima iz drugih regiona kako bi kroz zajedničku stvaralačku aktivnost udružili svoje različitosti i osobenosti i na taj način gradili mostove kroz umetnost.

U prirodi umetnosti je da prevazilazi granice, jer prava umetnost ne poznaje granice, ni vremenske ni prostorne.