Skip to main content

Prijavite se sada! Studio za umetnost i produkcijske menadžere Elefsina-Bejrut

The Festival Academy

Studio prilagođen trodelnom modulu

Modul I | 1-5 maj 2020, Elefsina, Grčka

Modul II | Plasmani na svetske festivale (u trajanju od maja do decembra 2020)

Modul III | 3-6 decembar 2020, Bejrut, Liban

Akademija za Festivale poziva vas da aplicirate za Studio prilagođen trodelnom modulu a u saradnji sa Drosos Fondacijom, Eleusis 2021, Zoukok Teatar kompanijom iz Bejruta i ArtLink-om. Umetnički i produkcijski menadžeri iz Albanije, Bugarske, Kipra, Grčke, Jordana, Libana, Palestine, Makedonije, Maroka, Tunisa, Turske i Srbije pozivaju se da apliciraju do 2 marta 2020!

Studio je organizovan u okvirima zadatim Act for Global Change: “Globalna komunikacija od Umetnosti ka Svetu”, podržana od strane Creative Europe pod okriljem kooperacijskih projekata.

Aplicirajte

Rok: 2 mart 2020

Šta?

Studio(The Atelier) potiče od same suštine festivala – umetnosti, umetnika i publike – tako da su sve teme obrađene tokom obuke, na jedan ili drugi način, povezane sa suštinom, sa pitanjem zašto mi radimo ono što radimo, za koga i sa kim. Takođe, objašnjeno je i “kako” radimo stvari više povezane sa produkcijom festivala ili umetničkog događaja.

Svaka obuka koju organizuje Akademija za Festivale je specijalno prilagođena potrebama specifične grupe koja učestvuje u programu baziranom na analizama očekivanja odabranih učesnika. Ona se fokusira na teme i pitanja definisana u formularima za aplikaciju učesnika, koje su zatim dalje razvijane i objašnjene u toku trajanja Studija. Ove teme i pitanja povezane su sa kontekstom gde se Studio održava, i prema tome svaki Studio je drugačiji.

Format trodelnog modula

Obuka je koncipirana kao dugotrajni program koji izučava sve faze projektovanja festivala i produkcije umetničkog rada: program 3 modula u trajanju od godinu dana istražuje sve faze i izazive u polju aktivnosti učesnika.

Uvodni deo – Modul I | 1 – 5 maj 2020 – 5 dana, Elefsina/Grčka

Modul I se fokusira na razmenu između ekspertskog i umetničkog dela u nastajanju, kao i produkcijskih menadžera na različitim stranama projektovanja i produkcije umetničkog dela i umetničkih organizacija.

Postavljanje – Modul II | U toku od maja 2020 do novembra 2020 (minimum 1 sedmicu)

Kada učesnici završe Modul I, oni mogu preći na Modul II, odnosno postavljanje umetničke organizacije ili festivala na visokom nivou širom celog sveta u trajanju od minimum jedne sedmice.

Zakjučni deo – Modul III | 3 – 6 decembar 2020, Bejrut/Liban

3 – dnevni zaključni deo spaja sva iskustva u vezi razvoja festivala i rada produkcijskih menadžera od početka prvog Modula.

Pitanja i teme

Različiti modeli rada kustosa, vođstva, izgradnje i održavanja publike/zajednica, inovacija, uticaja koji ostavlja umetnost, i same umetničke organizacije/festivali, uloge umetničkih menadžera i umetničkih organizacija u promeni sveta, održivih biznis modela, novih tehnologija, i mnogih drugih a sve shodno potrebama učesnika i prema kontekstu gde se Studio održava.

Više o programu i temama možete saznati ovde.

Ko?

30 umetnika u nastajanju i produkcijskih menadžera iz Albanije, Bugarske, Kipra, Grčke, Jordana, Libana, Palestine, Makedonije, Maroka, Tunisa, Turske i Srbije biće izabrano za razmenu sa kolegama, kao i sa ekspertima. Ovaj program trodelnog modula obraća se umetnicima, pojedincima od kulturološkog značaja, umetničkim menadžerima na početku karijere i produkcijskim menadžerima ili onima koji imaju ambicije da se pozabave projektovanjem ili produciranjem umetnosti i umetničkih organizacija. Saznajte više ovde!

Učesnike će voditi stručnjaci iz oblasti menadžerstva umetnosti/kulture, organizacije festivala, sami umetnici, kulturološki aktivisti, i pojedinci iz različitih polja aktivnosti poput socijalnih, političkih, tehnoloških polja delatnosti širom sveta. Eksperti su prisutni u Studiju uvek deleći bezrezervno svoje bogato iskustvo i stručno vođstvo. Učesnici će se sresti sa nekolicinom gostiju-govornika iz regiona kao i razmeniti sa njima. Pogledajte naš izbor eksperata koji su prisustvovali prethodnim programima ovde.

Očekivani rezultati

  • Kapacitet, veštine i znanje izgrađeni u okviru specifične regije. Digitalne alatke koje ojedinjuju znanje podeljeno široj umetničko/festivalskoj zajednici u regionu.
  • Platforma za razmenu između umetničkih i kulturoloških saradnika koji preuzimaju različite uloge a potiču iz različitih regiona koji dele slične izazove i prilike a, takođe, su povezani i istorijski.
  • Generisanje boljeg razumevanja i znanja o samom regionu i mogućnostima za festivale i kulturološke organizacije.
  • Postati delom regionalne mreže usavršenih kulturnih i produkcijskih menadžera kao i globalne alumni mreže Akademije za Festivale koja danas broji 699 pojedinaca iz 80+ zemalja sa svih kontinenata.
  • Kao zaključak, Studio nudi vreme i prostor za kreiranje novih saradnji sa pojedincima koji dolaze sa različitih podneblja, zasnovanih na solidarnosti i uključivanju fundamentalnih univerzalnih vrednosti.

Praktični detalji

  • Nadoknada koju pokrivaju učesnici: 200 € za 3 modula.
  • Učesnici iz Jordana, Libana, Palestine, Maroka, Tunisa, Bugarske, Kipra, Grčke i Turske trebalo bi da nas kontaktiraju na info@thefestivalacademy.eu za više detalja o učešću na radionicama (putovanje i troškovi vize za tri modula i smeštaj za Modul I i III biće pokriveni od strane Drosos Fondacije i Eleusis-a 2021).
  • Učesnici iz Albanije, Makedonije i Srbije trebalo bi da nas kontaktiraju na info@thefestivalacademy.eu za više detalja o učešću na radionicama a koji se tiču smeštaja i putovanja. Šema za skupljanje donacija za putovanja i smeštaj postavljena je od strane ArtLink-a.
  • Informacije o troškovima plasmana / Modulu II: Organizacije domaćini nude smeštaj, lokalni transport, obroke ili per diem opciju i osiguranje radnog prostora.

Aplikacija i procedura selekcije

30 učesnika će biti izabrano od podnetih prijava. Od aplikanata se traži da obezbede informacije o tome: ko su, kakvo radno iskustvo poseduju, kakva očekivanja imaju vezano za program i, najvažnije, svoju motivaciju za učestvovanje u programu obuke.

Odabrani kandidati će o tome biti obavešteni 11 marta 2020.

Po objavljivanju odabranih aplikanata od njih će biti traženo da predaju konkretne planove za umetničke projekte na kojima rade ili žele da razviju. Neophodno je da se ovi planovi prilože da bi odabrani aplikant mogao da učestvuje u radionicama.

Da li želite da učite, razmenjujete znanje i postanete deo neformalne regionalne mreže vaših kolega i stručnjaka iz raznih oblasti a sve to da je zasnovano na znanju, prijateljstvu, poverenju i da postanete deo globalne alumni zajednice Akademije za Festivale?

Nemojte oklevati, saznajte više o radionicama i aplicirajte ovde do 2 marta 2020!

O partnerima Akademije za Festivale saznajte više ovde.