Balkan – Višegrad platforma za mlade talente

 Balkan – Višegrad

Balkan – Višegrad projekat za mlade talente nastavlja da razvija infrastrukturu za kontinuirani prenos znanja i iskustava između umetnika i institucija iz ova dva regiona sa ciljem stvaranja platforme za razmenu mladih umetnika, njihov profesionalni napredak i razvoj karijera mladih umetnika, kao i za razvoj njihove publike.

Projekat prepoznaje najtalentovanije mlade muzičke umetnika iz dva regiona, i obezbeđuje im susrete sa renomiranim umetnicima, majstorske kurseve i nastupe sa svojim mentorima na festivalima u oba regiona.

Svojim napredovanjem i uspešnim nastupima, oni daju pozitivan primer mladima u oba regiona, posebno na Balkanu, pokazujući rezultate i snagu zajedničkog rada, saradnje, interakcije različitih umetničkih izraza i kretivnosti u izgradnji svojih karijera na regionalnom i međunarodnom planu.

Projekat jača i objedinjuje kulturnu i muzičku scenu posebno Balkanu i inter regionalnu sa zemljama Visegradske grupe, stvarajući mrežu partnera, institucija i organizacija koje svojim podrškom doprinose uspehu ovog projekta.

Newsletter

©Artlink 2023. Sva prava zadržana