Skip to main content
Camerata Balcanica

Kamerata Balkanika projekat podržan kroz treći poziv Fonda za Zapadni Balkan

ArtLink i partneri – ArtPlus i Međunarodni centar za mir sa zadovoljstvom obaveštavaju da je Fond za Zapadni Balkan podržao zajednički projekat Kamerata Balkanika kroz treći otvoreni poziv.

Ponosni smo da je Fond za Zapadni Balkan, kao vodeći mehanizam za podršku civilnom sektoru i kontaktima među ljudima u regionu, prepoznao značaj podrške omladinskom ansamblu, koji obezbeđuje okvir za razvoj karijera i saradnju mladih muzičkih umetnika u regionu.

Ulaganjem u najbolji kreativni potencijal, mi zajedno gradimo čvrste veze u Regionu. U isto vreme, povezujući projekat sa festivalima i partnerima iz Evropske Unije, mi zajedno predstavljamo naše zajedničke kreativne potencijale, gradeći time bolji imidž Regiona.