Skip to main content
Dmitry Grinchenko, Jovanka Višekruna Janković, Kathrin Deventer

Učešće na Kulturnom forumu u Sankt Peterburgu

Umetnička direktorka ArtLink-a i član Borda Evropske asocijacije festivala i predsednik Asocijacije umetničkih festivala Srbije (SEFA) kao deo delegacije Evropske asocijacije festivala na panelu o festivalima na Kulturnom forumu u Sankt Peterburgu 15. novembra 2019. godine.

Dmitry Grinchenko, Ruska koncertna agencija,
Jovanka Višekruna Janković,
Kathrin Deventer, Evropska asocijacija festivala

Jovanka Višekruna Janković
Jovanka Višekruna Janković
Dmitry Grinchenko, Jovanka Višekruna Janković, Kathrin Deventer
Dmitry Grinchenko, Jovanka Višekruna Janković, Kathrin Deventer